Mäta ankaret

Mäta ankarlindning

 

Procedur för att mäta ankaret, av vissa kallad rotorn :

På ankaret finns 3 järnkärnor, med tråd runt. Varje tråd börjar vid ett "öra", och slutar vid nästa. Vi kallar dessa öron 1, 2 och 3.

Du ska ohm-mäta öra 1 till 2, 2 till 3, och 3 till 1. Om lindningen(tråden) är Ok, och sitter fast ordentligt på sitt öra, ska värde mellan 2 öron vara på ca 6-7 ohm.

 

Några exempel, både bra och dåliga :

* Om de 3 värdena är tex 5,8 / 6,2 / 6,4 = Ok eftersom de ligger runt ca 6.

* Om de istället är tex 5,8 / 6,7 / 10,9 = Ej Ok. 1 lindning är troligen inte ordentligt fästad vid sitt ena öra. Kan behöva lödas fast.

* Om du istället har tex 5,8 / 6,2 / 1,5 = Ej OK. Den ena är för nära 0 ohm vilket troligen innebär att den ena lindningen (1,5 ohm) är brunnen någonstans.

 

En lindning som är 0 ohm, eller mycket nära 0 ohm, är kortsluten. Detta repareras ej. Ankaret behöver bytas till ett helt, eller lindas om.

Per kärna är det ca 250 varv med 0.08 mm tråd, så detta arbete kan vara minst sagt lite pillrigt.

 

* Mätning ger tex 5,8 / 6,1 / oändlig = Ej OK. Detta innebär att minst 2 trådar ej är ordentligt fästade på sitt öra. Dess kan då gå att löda fast.

 

En liten varning : Att löda fast en lossad tråd kräver försiktighet.

Annars kan plasten under collectorplattorna smälta, och ankaret

är därmed förstört. Utför lödningen under så kort tid som möjligt,

och gärna med lödvätska.