Magneten

    Märklin Sprint Racing Club

          MSRC - Världens största Märklin Sprint klubb

  Update:

2019-09-06

Magneten


Magneten har flera uppgifter. Dels ska göra att ankaret roterar åt rätt håll, motorn ska ge ett bra vridmoment och toppvarv och dels faktiskt ge en nog så liten men ändå existerande magnetkraft nedåt mot banan. 


För att ankaret överhuvudtaget ska kunna rotera så behöver magneten sitta rätt, och det är när urgröpningen pekar mot den ena motorgaveln.

Vi vet, den borde ju vara mot ankaraxeln? Men nej, då går motorn inte alls!


Sätt den rätt :

Tag av överdelen på bilen och titta på bilen med framänden mot dig. Är det en V2-motor i bilen så ska urgröpningen vara åt vänster.

Är det en Sidewider-motor i bilen så ska urgröpningen peka nedåt.


OBS. Det förekommer att en magnet blir polvänd. Detta är ett känt fenomen som orsakas av att en magnet blir utsatt för en kraftig smäll.

         Om magneten läggs in enligt ovan men motorn ändå går baklänges så har magneten blivit polvänd.

         Urgröpningen ska då vara åt motsatt håll dvs åt höger på en V2 och uppåt på en Sidewinder.