MotorPrestanda

MotorPrestanda

 

Många undrar vad de ska göra åt sina motorer. Förutom att ankarlindningarna är hela, kolen är fräscha, och allt löper fritt, så måste det finnas något mer att

justera eller trimma in. Vad annars beror det på att många motorer går så olika? Ja, vem har inte funderat över detta, och det värsta är att det egentligen inte

finns någon patentlösning.......

Två till synes identiska motorer kan ju uppträda helt olika, en går som en raket, och den andra verkar bara gå på trekvarts fart. Jag har till och med haft en

motor som gick extremt bra i en bil, sedan flyttade jag den till en annan och då blev den lite loj, sedan tillbaks till bil nr 1 igen, och den gick som en raket.

Naturligtvis har allt sin förklaring. Så är det alltid. Det gäller bara att komma på den..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magnetens styrka kan även ha betydelse. Blir magnetfältet tillräckligt starkt

eller svagt i förhållande till spolens (ankarlindningarnas) egenskaper?

Kommer den att varva lågt med ett högt vridmoment, eller varvar den som

en tandläkarborr men orkar inte riktigt nå toppen när den är i spåret?

 

Använd tex en linjal på bordet, lägg en liten nål eller liknande vid 0 cm, och

ta sedan en magnet som du för från andra änden, så ser du var den börjar

attrahera nålen. På detta sätt kan du se om magneten i den snabba

motorerna verkar skilja sig från magneterna i de långsamma motorerna.

 

Ett sätt är att ohm-mäta lindningen i motorn. Det är inte 100 %-igt,

men trenden är att de motorer som har alla 3 ankarlindningar med

så lika värde som möjligt, tenderar att vara de som går bäst.

Kanske blir det bättre "balans"?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mät "öra till öra", ca 5-8 ohm = ok

 

En annan "bov" kan vara dålig strömupptagningen.

Om dina släpskor inte ligger an som de ska, eller inte fjädrar som de ska,

kommer inte ens den extremaste motor att prestera ordentligt. Ta en titt när

du kör ; Blixtrar det under bilen? Då har du problem....

Åtgärda detta innan du dömer ut motorn. Optimalt är att det inte blixtra alls.

Med ordentlig kontakt har motorn bästa möjliga förutsättning!

 

Det kan även blixtra vid kolen. Utan att egentligen kunna förklara varför, så

påstås det att blixtrandet vid kolen inte innebär någon effektförlust.

Kolen ska vara tillräckligt långa, och helst rena vid anliggningsytan.

Kolen har stor betydelse. Ligger de an ordentligt? När du har ström

på en motor, och trycker lite på kolfjädern, så kan du ibland märka

en skillnad. Prova även att trycka fjädern lite åt ena respektive åt

andra sidan. Skillnad? Detta är som att ändra tändningen på en

riktig motor.

Mera "förtändning" respektive mera "eftertändning" kan ge helt olika

resultat. Med andra ord påverkas en Sprint motor av hur kolen

ligger i förhållande till ankaret.

Laborera med detta, och du kan få lite olika resultat.

Så, exakt vad som ska göras med en motor är svårt att säga: Vad har du för ankarlindningar (resistans), hur stark/svag är magneten, och i vilken

vinkel eller position ligger kolen?

Varje komponent i motorn påverkar förutsättningarna, så det enda är att prova sig fram. Och gärna att mäta/undersöka noggrant på en potent motor

för att försöka finna ut "hemligheten".

Nog kan allt detta vara lite frustrerande, men å andra sidan, hur många bilbanefabrikat finns det som överhuvudtaget tillåter så här pass mycket

variation och laborerande? Vem vill ha en inkapslad motor, när man har vant sig med Sprint's öppna lösningar?