Staket och Stolpar

    Märklin Sprint Racing Club

          MSRC - Världens största Märklin Sprint klubb

  Update:

2020-09-23

 Staket och staketstolpar


 Originalstaket (1540) levererades dels i en rulle i de olika grundseten och dels som tillbehör på ca 2 mt i en liten platt ask. Man fick själv välja i vilka längder
 staketet skulle klippas upp i. För att enklare kunna välja ut olika längder så följer här några exempel på vanliga kurvor.
 Staketlängden kan variera lite beroende på om staketet ska täcka hela kurvan eller lite mindre/mer. Även antalet stolpar (1541) varierar.
      
  _____________________________________________________________________________________________________________________________


                                                                                          

                                                                 
 
    


  _____________________________________________________________________________________________________________________________   _____________________________________________________________________________________________________________________________   
  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________         

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

   __________________________________________________________________________________________________________________________________________________       


 

  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________        

                        Ett staket som vill stanna kvar i en mycket böjd form kräver många gånger lite fler stolpar för att hålla en jämn form med kurvan.  


                      1221

   

                  17-20 cm


                   3 stolpar

                      1220

   

                  30-34 cm


                 4-6 stolpar

                   2 x 1220

   

                  65-70 cm


                8-10 stolpar

                      1241

   

                  26-35 cm


                 3-7 stolpar

                   2 x 1241

   

                  55-65 cm


                 5-7 stolpar

                   2 x 1241

   

                  65-72 cm


                 7-9 stolpar