Staket och staketstolpar


 Originalstaket (1540) levererades dels i en rulle i de olika grundseten och dels som tillbehör på ca 2 mt i en liten platt ask. Man fick själv välja i vilka längder
 staketet skulle klippas upp i. För att enklare kunna välja ut olika längder så finns här några exempel på vanliga kurvor.
 

Staketlängden kan variera lite beroende på om staketet ska täcka hela kurvan eller lite mindre/mer. Även antalet stolpar (1541) varierar.      
Ett staket som vill stanna kvar i en mycket böjd form kräver många gånger lite fler stolpar för att hålla en jämn form med kurvan.  


Ena fliken innehåller även information om hur staket kan skarvas.