En bana på loftet


Lars A är minnsann herre på loftet. Där har Lars byggt en bana som just nu ser ut enligt höger bild. Men vem vet, kanske kommer den att förändras ytterligare allteftersom tiden går. Det är just det som är tjusningen med bilbana; det är ju bara att flytta runt bandelarna lite så har man en helt annan bana om man vill.
I och med att Lars har ett ojämnt antal "kors", i detta fall 3 stycken som går under den långa bron, så blir kurvorna jämnt fördelade med lika många inner- som ytterkurvor. 

                Den första layouten, med                                                                                             

          olika antal inner- och ytterkurvor                                                                                    Nuvarande banlayout