Motorkol, byte

 

Det är viktigt att det finns tillräckligt mycket kvar av kolen, och att de löper fritt så att den relativt klena fjädern orkar trycka kolen mot ankarets collectorplattor.

Om kolet är nytt eller minimalt slitet ligger det ungefär i nivå med kolhållarens kant. Om kolet är lite nedslitet så ligger det normalt strax under kolhållarens kant.

Är de väldigt slitna så är de relativt långt under kanten, och det är dags för ett byte.


Obs.

En motor som inte går alls eller endast går igång med hjälp, kan ha en skadad ankarlindning. Mät därför de 3 ankarlindningarna (se fliken Mäta Ankaret).

Är någon lindning nära 0 ohm, ca 10-20 ohm eller oändlig är det inte ett kolbyte som kommer att lösa problemet. Motorn behöver ett nytt eller reparerat ankare.   


Det finns 2 olika anledningar att ta en titt på kolen :

 * De är korta, dvs slitna kol. Detta gör att fjädern inte orkar trycka på ordentligt. Kolen behöver då bytas.

 * Kolen eller kolhållarna är “kladdiga” vilket gör att kolen kärvar. Fjädern orkar inte trycka på. Rengöring är nödvändig.

* Kolen är "glasade" eller kladdiga på den ände som går mot ankarets collectorplattor. Dålig kontakt som följd. Byts om de är korta. Rengörs om de är långa. 

 

För att byta kol finns det en del saker som är bra att ha:

Tandpetare (trä), tops (öronpetare) l, pincett, kanske även en liten spetstång och liknande. Bra belysning, kanske ett förstoringsglas, och stadig hand.

Även Isopropanol är bra att ha för att göra rent. (finns att köpa till bra pris på bl.a. Kjell & Company). 

Annars går andra medel säkert bra så länge de ej är för starka eller frätande.


 

Arbetsgång :

 1) Pilla undan del del av fjädern som trycker på kolet. Pilla fjädern åt sidan så att den vilar på kanten av kolhållaren.

     Sedan “skakas” kolet ut. Eventuellt kan det tryckas ut från collectorplattorna med en tandpetare el.dyl.


 2) Ta sedan en rund tandpetare (de är lite starkare än de platta) och se till att det är rent i kolhållaren. Viktigt är “hörnen” där gammal olja och smuts brukar

      hamna. Rengöringen ska se till att kolet löper fritt i kolhållaren.

 

 3) Smutsiga collectorplattor är inte bra för kontakten med kolet. Använd torra tops för att grovrengöra plattorna. Därefter tops med Isopropanol på.

     Använd tandpetare för att även gröpa ut smuts från kanalerna mellan plattorna så att gammalt “koldamm” inte kan orsaka kortslutning mellan dem.


4) Gör rent kolet, eller sätt i ett nytt. Kolet ska “falla in” i kolhållaren utan motstånd. Självfallet sätts kolet så att rundningen är åt samma håll som ankarets

     (collectorplattornas) rundning, vilket även gör att spåret i kolet stämmer med kolfjädern.

 

 5) För sedan tillbaks fjädern.

 

 6) Notera även hur kolfjädern är konstruerad. Fjäderns motsatta ände ligger bakom en “tunga”. Denna "tunga" kan böjas ned lite mot "motorblocket" och på

     så sätt kan man spänna fjädern något. Detta kan ge bättrre koltryck och därmed bättre kontakt. Böj den inte för långt så att den kortsluter mot motorblocket

     eller ännu värre, går av.