Välja en banform


Den enklaste banan   

Den består av 4 stycken 1220-kurvor. Den blir liten och självklart inte speciellt kul att köra. 1400-setet innehåller förutom dessa kurvor även ett par rakor.
Då får banan en oval form. Fortfarande inte särskilt spännande.

 


Avancerad bana

Tänk dig att du har tillgång till hundratals bandelar av olika slag och bygger en bana som går lite
hit och dit i nästan en helt oplanerad form. Massor av kurvor och massor av rakor, ibland går det
uppåt och ibland går det nedåt. En
sådan bana blir inte rättvis för båda spåren och den som kör
det ena spåret kommer troligen alltid att vinna. Optimal banform

Bäst är att bygga en 8-formad bana. Det innebär en (1) bro. På den ena sidan av bron har den ena
bilen ytterspår och på den andra sidan av bron har samma bil innerspår. Detta blir rättvist.

Vill man så kan man självfallet ha flera broar så länge de består av ett ojämnt antal broar. 
Då håller du dig till principen av att bygga en 8-formad bana.Rättvis och kul

Bygg din bana precis hur som helst så länge den alltid byggs som en åtta enligt ovan.
En sådan bana blir
alltid rättvis med lika många innerkurvor som ytterkurvor.                                            


Rättvis el

Ska det bli extra rättvist så ska varje spår ha en egen transformator. Använd alltså alltid minst 2 stycken transformatorer.
Några exempel på rättvisa originalbanor.
Dock kan 1405 bli lite orättvis för den som
har ytterspår i doseringen.