Släpskor


  

För att en motor ska kunna nå full effekt behöver bland annat släpskorna var rätt injusterade. 

 

Det här vet säkert alla redan men jag nämner det ändå


Justera in släpskorna :

 

* Ta bort bakelitplattan

* Löd bort kablarna och ta bort släpskorna. Verifiera att de har samma form.
* Passa på att putsa dem så att ingen oxid finns kvar

* Ta bort bladfjädern

* Justera bladfjädern så att den långa delen är helt rak, sedan kommer “nacken” som står upp ca 45 grader.

   Därefter kommer “huvudet” som ska vara lika rakt som den långa delen.
   Jag brukar sedan böja “huvudet” lite svagt nedåt för att spänna fjädern.

* Sätt tillbaka bladfjädern

* Sätt tillbaka släpskorna och löd fast kablarna. Kort! tid så att inte plasten runtomkring deformeras.

* Se nu till att kablarna själva gör så att släpskorna fjädrar nedåt. Släpskorna ska “hänga” rakt och kunna röra sig obehindrat.

   Kablarna ska se till att släpskorna ramlar ner igen när du har tryckt upp släpskorna.

   Ibland behöver jag byta ut kablarna och då använder jag kablar (utan störskydd) från gamla kasserade gashandtag.

* Sätt nu tillbaka bakelitplattan så att bladfjädern hjälper kablarna att fjädra ned släpskorna.

* Färdigt!

 

Jag har fräst en skåra i en träbit (spånskiva) så att jag kan ställa bilen på den och kontrollera så att inte släpskorna fjädrar för hårt. 

Om de fjädrar för hårt så lyfter de upp bilen lite. Bilen ska ligga “i botten”. Då blir väghållningen bäst eftersom “pickupen” ligger så mycket som möjligt i spåret.

(Se även gärna till att du har pickuper som inte är för nedslitna). 

Om bilen “fjädrar” för mycket när du trycker på huven så kan du öppna bilen och “försvaga” bladfjädern lite.

 

Jag kontrollerar även att alla 4 hjulen ligger mot spånskivan. Om jag trycker ned den ena eller den andra framskärmen lite så ska inte ett av hjulen resa på sig.

Om ett hjul reser på sig så finns det lite att justera!