Staket och staketstolpar för några olika kurvkombinationer

                                                                                          

                                                                 
 
    

  _____________________________________________________________________________________________________________________________ 


   

                      1221

                  17-20 cm

                   3 stolpar

                      1220

                  30-34 cm

                 4-6 stolpar

                   2 x 1220

                   65-70 cm

                8-10 stolpar

                      1241

                  26-35 cm

                3-7 stolpar

                   2 x 1241

                  55-65 cm

                 5-7 stolpar

                   2 x 1241

                  65-72 cm

                 7-9 stolpar