Mäta ankarlindning


 

Procedur för att mäta ankaret, av vissa kallad rotorn :

På ankaret finns 3 järnkärnor med tråd runt. Varje tråd börjar vid ett "öra", och slutar vid nästa. Vi kallar dessa öron 1, 2 och 3.

Du ska ohm-mäta öra 1 till 2, 2 till 3, och 3 till 1. Om lindningen(tråden) är Ok och sitter fast ordentligt på sitt öra, ska värdet mellan alla öron vara ca 6,7 ohm.


Teknik :

Varje lindning har en egentlig resistans på ca 10 ohm. Om vi döper lindningarna till R1, R2 och R3 så blir det enklare att beskriva hur dessa beräknas.

R1 och R2 ligger i serie. Den tredje lindningen, R3, ligger parallellet med R1+R2. Den totala resistansen fås genom följande beräkning :


(R1+R2) x R3        (10+10) x 10          20 x 10           200

___________  =  ____________ =  _________ =   _____ = 6,6666 Ohm


  R1+R2+R3            10+10+10               30                 30Några mätexempel, både bra och dåliga :

 * Om alla tre mätningar ger omkring 6,5 ohm  = Ok eftersom de är nära 6,7 ohm.

 * Om de istället är tex 9,5 / 9,7 / 19,8      = Ej Ok. 1 lindning har lossnat från sitt ena öra. Kan gå att löda fast om man är försiktig.

 * Om du istället har tex 6,3 / 6,2 / 1,5      = Ej OK. Den ena är för nära 0 ohm vilket troligen innebär att den ena lindningen (1,5 ohm) är brunnen någonstans.


En lindning som är 0 ohm, eller mycket nära 0 ohm, är kortsluten. Detta repareras normalt inte. Ankaret behöver bytas till ett helt eller lindas om.

Per kärna är det ca 250 varv med 0.08 mm tråd, så detta arbete kan vara minst sagt lite pillrigt.


* Mätning ger tex 5,8 / 6,1 / oändlig        = Ej OK. Detta innebär att minst 2 trådar ej är ordentligt fästade på sitt öra. Dess kan då gå att löda fast.


En liten varning : Att löda fast en lossad tråd kräver försiktighet.

Annars kan plasten under collectorplattorna smälta, och ankaret

är därmed förstört. Utför lödningen under så kort tid som möjligt,

och gärna med lödvätska.