Olika utföranden Det finns många sätt att datera en bil. De tidiga bilarna går till viss del att att datera med hjälp av släpskorna som finns i 3 olika varianter. 
 Version 1 : Fanns 67 och fram till 6 nov 68 och har ett litet hål på den främre delen för kabeln.

 Version 2 : Från 7 nov 68 och fram till 6 nov 72. Istället för hålet finns en urgröpning på ovansidan av den främre delen. Urgröpning 0,8 mm

 Version 3 : Från och med 7 dec 72 är urgröpning istället 1,2 mm 

 Andra sätt är att titta på detaljer på kaross och underdel. Exempelvis kan nämnas att det finns 10 olika kaross/underdelskombinationer till Porsche Carrera 6.
 Och då är inte hänsyn tagen till att de dessutom finns i olika färger.

 Att äga en bil av varje variant i vitrinskåpet blir i det närmaste ett orimligt mål. Bara Porsche Carrera 6'orna skulle behöva ett eget skåp!

 Denna lista ger en grov bild av alla de variationer som finns.                  Klicka här för att öppna nedanstående lista i ett nytt fönster