Drev

 

 Det finns ett antal olika drev fördelat på de 3 olika motorerna.  
 V1 och V2-motorn har någonting som vid en första anblick kan misstas för att vara en "växellåda".
 Denna är dock endast till för att ge bilen en bra motorbroms vid gassläpp. När drev och axlar är smutsiga och torra blir motorbromsen ännu bättre.
 Tyvärr på bekostnad av acceleration och toppfart och därför är det bättre att hålla motorer och drev rena och välsmorda. 

  

     ______________________________________________________________________________________________________________________________


    V1-motorn
   
Detta var den första motorn (version 1) och kom 1967. Det egentliga motornamnet är 24000.
    Motorn tas loss från "växellådan" genom att ta bort den lilla fyrkantiga plattan under motorn.
    Det drev som då sitter kvar på motorn, alltså på ankaraxeln, kallas för piniondrev.
    Detta är av
plast och har 8 taggar.

    Piniondrevet är påpressat på axeln och det är vanligt att trycket från axeln har gjort att piniondrevet har spruckit.
    Det behöver då bytas ut alternativt repareras (limmas). Limning kan dock vara besvärligt eftersom det kan hamna lim i ankarlagringen. 
    Ytterligare nackdel med lim är att det kan göra att piniondrevet blir lite deformerat med "hackig kuggning" som följd. 


    Reparation (lim) :
    * Försök att göra rent i sprickan. (Bada drevet i t.ex. Isopropanol) 
    * Sära på sprickan med t.ex. en tandpetare som drevet pressas på.
    * Limma.
    * Ta loss från tandpetaren så att drevet iinte fastnar. Låt torka. 

    * Borra upp hålet till 1,5 mm så att inte axeln kommer att pressa isär pinionen igen.
    * Håll motorn så att lim inte kan rinna in i lagret.
    * Sätt lite lim ytterst på axeln och tryck dit pinionen. Ankaraxeln ska hamna jämns med utgångshålet.
    * Se till att rotera på axeln så att den inte fastnar om lim ändå kommit in i lagret.   
    * Lägg motorn på plats i sitt motorfäste och snurra på bakhjulen för att känna att pinion och krondrev fungerar bra ihop.
      I annat fall kanske pinionen behöver bytas till en oskadd.    


    Montering ny plastpinion :

    * Borra upp hålet till 1,5 mm nästan ända till toppen (utgångshålet). Annars kan den nya pinionen spricka snabbt igen. 
    * Om pinionen sedan går på för lätt på ankaraxeln så behöver man först sätta en liten klick lim ytterst på ankaraxeln. 
    * Tryck in pinionen så långt att a
xeln hamnar jämns med utgångshålet.


    Krondrevet är det drev som drivs av piniondrevet. Krondrevet finns dels helt i plast och dels i en mix av plast/mässing.   


    V1-motorn sitter i tidiga (1967-68) versioner av 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1313, 1314, 1315

    

    ___________________________________________________________________________________________________________


    V2-motorn   

    Denna kom 1969 för att ersätta sin lite klenare föregångaren. Det egentliga motornamnet är 45700 samt 45871 (plastfälgar)
    Motorn är en del av hela paketet och kan inte tas lös från "växellådan".
    De tidiga V2-motorerna hade samma plastpinion som V1 och har därför samma problem med spruckna piniondrev.
    Mässingspinionen tål mer och spricker inte och blev därför en bra ersättare till plastpinionen. 


    För att byta piniondrev på en V2 knackas vänster fälg loss från axeln. (Se tips om Bakaxeln) 
    Därefter tas låsbrickorna och brickan bort och axeln dras ut. 
    Sedan kan krondrevet lyftas ut och piniondrevet bytas.

    Demontera/Montera ny pinion
    För att ta bort en mässingspinion utan att förstöra ankaret så brukar effektivast vara att spräcka pinionen med en avbitare. (enklare på en SW-motor)
    För montering av ny pinion så brukar bäst vara att öka diametern på hålet till 1,5 mm, ca 4/5 genom pinionen, och sedan klämma dit pinionen med
    en mindre polygrip. Lagom brukar vara att låta pinionen gå på så långt att ankaraxeln är jämns med utgångshålet på pinionen. 

    När bakfälgen slutligen knackas på plats igen så behöver man vara försiktig.
    Knacka inte på axeln! Den böjs lätt och bilen skuttar då fram. 


    V2 sitter i senare (1969 och framåt) versioner av 1300, 1301, 1302, 1305, 1306, 1307, 1313, 1314, 1315, samt alltid i 1316, 1317, 1330 och 1331.    


    ___________________________________________________________________________________________________________    


   SW-motorn  (Sidewinder)

    Denna motor är mindre komplicerad jämfört med V1 och V2. Det egentliga motornamnet är 45660. 
    På motorn sitter ett piniondrev i mässing med 9 taggar.
    På bakaxeln sitter ett krondrev som är likadant på samtliga Sidewinder-bakaxlar oavsett om de har metall- eller plastfälgar.


    Även denna pinion behöver spräckas för att tas bort samt helst borras upp innan montering.   


   SW sitter i 1308, 1310, 1311, 1312, 1318-1329 samt i 1332.SPRUCKET DREV